Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev Slovenska sekcija IEEE

Namen konference

Po štirinajstih konferencah ROSUS 2006–2019 želimo s konferenco ROSUS 2020 nadaljevati s promoviranjem pomembnosti ekonomske koristi računalniške obdelave slik na področjih industrije, biomedicine in drugih poslovnih procesov. Vezi, ki smo jih na prejšnjih konferencah stkali med raziskovalci, razvijalci, ponudniki rešitev ter uporabniki računalniške obdelave slik v slovenskem prostoru, želimo še dodatno okrepiti, ob tem pa nuditi tudi možnosti sklepanja novih sodelovanj in svetovanja pri razreševanju konkretnih poslovnih oziroma raziskovalnih problemov.

Ponudniki

Tudi letos namenjamo glavni poudarek aplikacijam s področja računalniške obdelave slik, ki so že integrirane oziroma pripravljene za integracijo v poslovne procese. S tem želimo ne le demonstrirati, da takšna avtomatska obdelava lahko zaradi svoje natančnosti in hitrosti prinaša velike ekonomske koristi, ampak tudi dokazati, da aplikacije računalniške obdelave slik nudijo nove priložnosti za uveljavitev na trgu visokih tehnologij. Seveda ne smemo pozabiti na možnost diskusije ter predstavitev konkretnih problemov in potreb, ki se porajajo pri uporabnikih, s katerimi bomo računalniško obdelavo slik in njeno koristnost še bolj približali avditoriju.
 

Iskalci

Vabimo Vas, da se tudi Vi, kot iskalec rešitev za probleme, ki nastajajo v okviru vašega poslovnega procesa, udeležite konference ROSUS 2020. S predstavitvijo Vaših konkretnih, še nerešenih problemov, ki izhajajo bodisi iz ročnega analiziranja množice zajetih slik, posnetih s fotoaparati oziroma video kamerami, bodisi iz drugih procesov, ki bi jih želeli poenostaviti in avtomatizirati (po shemi: zajem scene s kamero/fotoaparatom in obdelovanje slik/videa z aplikacijo, ki vrne ustrezno kontrolno informacijo oziroma odločitev), boste dobili možnost diskusije z vrhunskimi strokovnjaki s področja računalniške obdelave slik. Pridobljeno znanje in vsa svetovanja bodo zagotovo obogatili Vaš poslovni proces.

Konferenca ROSUS 2020 pa je tudi forum, ki nudi možnosti sklepanja novih sodelovanj, prav za razreševanje takšnih poslovnih in raziskovalnih problemov.

Vabimo Vas, da se tudi Vi, bodisi kot avtor prispevka, udeleženec, iskalec določenih rešitev, razstavljalec ali pokrovitelj, konference ROSUS 2020 udeležite ter s tem prispevate ne le k njeni večji uspešnosti in prepoznavnosti, temveč s pridobljenimi znanji in nasveti predvsem obogatite svoje poslovne procese.

Božidar Potočnik
predsednik konference ROSUS 2020