Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev Slovenska sekcija IEEE

Agenda

Konferenčni program konference ROSUS 2020 bomo razdeli v dva dela, in sicer na Dopoldansko sekcijo ter na posebej praktično obarvano Popoldansko sekcijo, posvečeno globokemu učenju v industriji (in tudi širše).

Dopoldanska sekcija bo vsebovala prispevke iz naslednjih področij:
  • Medicinske in biomedicinske aplikacije,
  • Industrijske aplikacije,
  • Drugo (npr. šport, zabava itd.) ter
  • Študentski članki.

Dopoldanska sekcija se bo začela z vabljenim predavanjem, ki bo poudarilo pomen uporabe računalniške obdelave slik na izbranem aplikacijskem področju. Sledile bodo predstavitve avtorjev, ki bodo na strokoven način osvetlile rešitve oziroma nakazale nove probleme s področja računalniške obdelave slik. Tudi letos bodo avtorji konkretnih izvedenih rešitev imeli v opoldanskem delu konference možnost demonstrirati svoje aplikacije. Pričakujemo, da bodo skupne razprave, ki bodo sledile predstavitvam in demonstracijam, opozorile na aktualne probleme, pokazale možnosti za njihovo reševanje in povezale raziskovalce, razvijalce, ponudnike rešitev in uporabnike.

V Popoldanski sekciji "Globoko učenje: Praktični nasveti strokovnjakov" bodo avtorji predstavili praktične rešitve in nasvete, kako načrtovati, implementirati in uglasiti sistem na osnovi globokega učenja. Posebna pozornost bo namenjena napotkom, kako primerno zasnovati rešitev za industrijsko okolje. Predavatelji bodo imeli možnost svoje rešitve tudi praktično demonstrirati.

Spodbujamo tudi "Študentske članke", ki so namenjeni predstavitvi študentskih raziskovalnih dosežkov s področja računalniške obdelave slik in računalniškega/strojnega vida.

Seznam sprejetih prispevkov (pdf)

Program konference (pdf)

Navodila za predstavitev (pdf)