Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev Slovenska sekcija IEEE
ROSUS ozadje

16. strokovna konferenca
Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji

Konferenca bo potekala 17. marca 2022 v prostorih
UM-FERI, Koroška cesta 46, Maribor
predavalnica G2-Beta

V primeru neugodnih epidemioloških razmer
bo izvedba hibridna ali "na daljavo".

Letos nadaljujemo

Popoldanska sekcija
Globoko učenje: Praktični nasveti strokovnjakov"s pričetkom ob 14:30

Vabljena predavanja