Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev Slovenska sekcija IEEE

Kotizacija

60,00 € + DDV (prijave do vključno 20. 2. 2022)
80,00 € + DDV (prijave po 20. 2. 2022)

Davek DDV ni vključen v navedeno ceno. Račun za kotizacijo bo organizator izstavil po konferenci na osnovi prijavnice, ki velja kot naročilnica. V znesek kotizacije je vključena udeležba na strokovni konferenci ROSUS 2022, zbornik prispevkov, kosilo, napitki in prigrizki med odmori.

V primeru odpovedi udeležbe zaračunamo naslednje manipulativne stroške, in sicer

  • brez stroškov za odpovedi do 14 dni pred rokom konference,
  • 50 % vrednosti kotizacije + DDV za odpovedi do vključno 7 dni pred rokom konference, in
  • 100 % vrednosti kotizacije + DDV za odpovedi manj kot 7 dni pred rokom konference.
Prijavnica v formatu PDF: Prijavnica-ROSUS2022.pdf. (možnost vnosa - Adobe Acrobat)

Prijave in podrobne informacije

UM FERI
Jurij Munda
Koroška cesta 46
2000 Maribor

Tel: (02) 220 7489
Fax: (02) 220 7272
www: http://rosus.feri.um.si/
e-pošta: rosus.feri@um.si


Konferenca bo potekala 17. marca 2022 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor.

Opomba: Če bo konferenca izvedena hibridno ali "na daljavo", bo kotizacija ustrezno nižja.