Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev Slovenska sekcija IEEE

Predsednik konference Božidar Potočnik

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Melanie Lorenčič

Predsednik konference Božidar Potočnik

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak

Uvodni govor, Marjan Mernik

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak

Uvodni govor, Marjan Mernik

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak

Matej Logar, Kolektor Vision, Idrija

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak

Aleš Hladnik, NTF, Ljubljana

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak

Teja Jereb, FS, Ljubljana

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak

Samo Šela, Kolektor Orodjarna, Idrija

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak

Samo Šela, Kolektor Orodjarna, Idrija

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak

Janez Langus, C3M, Ljubljana

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak

Peter Uršič, FRI, Ljubljana

Konferenca ROSUS 2017, Foto: Matjaž Divjak