Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev Slovenska sekcija IEEE

Vabljena predavanja

Dopoldanska sekcija "Sklop Drugo"

thumb Rok Ajdnik idr.: Od 20 tisoč do 20 milijonov 

Dopodanska sekcija "Sklop Medicinske in biomedicinske aplikacije"

thumb Andrej Vovk: Izdelava modela človeškega organa za tridimenzionalno tiskanje na osnovi magnetno-resonančnih slik

Demo sekcija "Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti strokovnjakov"

thumb Jure Škrabar: Tehnologije zajema slikovnih informacij

Demo sekcija "Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti strokovnjakov"

thumb Rok Mihelj: Uporaba tržno dostopnih ali namenskih sistemov strojnega vida?

Demo sekcija "Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti strokovnjakov"

thumb Jernej Kranjec: Naredi sam: multispektralne in globinske kamere

Demo sekcija "Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti strokovnjakov"

thumb Jure Škrabar: Zajem slikovnih informacij: od zasnove do izvedbe

Demo sekcija "Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti strokovnjakov"

thumb Damjan Vrenčur: Primer iz prakse: Umeščanje skena krožne izvrtine v absolutni koordinatni sistem


Rok Ajdnik
Reveel, Maribor

 

OD 20 TISOČ DO 20 MILIJONOV

Povzetek

Prodreti v Silicijevo dolino s kakršnokoli idejo iz Slovenije je težko, še težje pa je razviti sistem za prepoznavo več kot milijon slik. Vsak algoritem ima skromne začetke, ki jih spremljajo neuspehi. Ponavadi razvoj takšnih algoritmov temelji na izkustveni metodi. Tudi Reveel ni tukaj nobena izjema. Razvili smo algoritem, ki je deloval odlično na bazi 20000 slik, pojavili so se pa problemi s hitrostjo strežniške poizvedbe ter obdelovanjem sočasnih poizvedb, ki so onemogočali razširitev baze na milijon slik. Izkazalo se je, da smo lahko z rešitvami iz področja porazdeljenih sistemov rešili ta problem.


Dopoldanska sekcija:
Sklop Drugo
 

Kratka biografija

Rok Ajdnik je soizumitelj patentirane Reveel-ove tehnologije za prepoznavanje slik. Je vsestranski tehnolog in razvijalec programske opreme, ki je razvil rešitve od namiznih računalniških programov (CAD) in sistemov za upravljanje vsebin (CMS) do kompleksnih programov, ki temeljijo na nevronskih mrežah. Rok je diplomiral iz računalništva in informacijskih tehnologij na Univerzi v Mariboru, trenutno pa pripravlja zaključno magistrsko delo.

Klemen Forstnerič je inženir na oddelku za raziskave in razvoj. Trenutno se ukvarja z izboljševanjem skalabilnosti Reveel-ove tehnologije za prepoznavo slik. Podjetju Reveel se je pridružil junija 2016. V prostem času je razvijalec odprte kode in občasno sodeluje pri projektu Chromium. Klemen je študent 3. letnika računalništva in informacijskih tehnologij (UN) na Univerzi v Mariboru.


dr. Andrej Vovk
Medicinska fakulteta, Ljubljana

 

IZDELAVA MODELA ČLOVEŠKEGA ORGANA ZA TRIDIMENZIONALNO TISKANJE NA OSNOVI MAGNETNO-RESONANČNIH SLIK

Povzetek

Mnoge bolnišnice po svetu že uporabljajo tridimenzionalne (3D) modele za načrtovanje in optimizacijo kirurškega pristopa, treninga izvedbe operacije, klinično izobraževanje ter za personalizirane implante. Izdelava natisnjenih 3D modelov je kompleksen postopek in zahteva znanje iz različnih področij. Prvi korak je zajem slike s čim boljšo prostorsko ločljivostjo in ustrezno modalnostjo, da dosežemo dober kontrast opazovanega organa glede na sosednja tkiva. V medicini se za vpogled v strukturo človeškega telesa uporabljajo različne tehnike. Zaradi neinvazivnosti in prostorske natančnosti je najprimernejše orodje za slikanje mehkih tkiv magnetno resonančni tomograf, ki omogoča zajem prostorskega elementa od velikosti 0,5 mm v vseh treh ravninah. Z računalniško obdelavo lahko izoliramo in prikažemo posamezni organ ali del telesa. Te metode razmejitve oziroma klasifikacije posameznih prostorskih elementov (vokslov) imenujemo segmentacija in ta je lahko avtomatska/polavtomatska ali ročna. Glede na podobnost struktur med posameznimi preiskovanci pa lahko pri segmentacijah uporabljamo tudi anatomske predloge, ki služijo kot pomoč pri določevanju verjetnosti pripadnosti posameznega voksla različnim strukturam. Nadaljnji korak pri pripravi modela za 3D tiskanje je pretvorba segmentiranega volumna v mrežni oziroma ploskovni model, ter po potrebi še obdelava v posebnih oblikovalskih programih. Glede na željeno tehnologijo tiskanja se v naslednjem koraku ob določanju poti tiskanja, definira še debelina tiskanja rezin, debelina sten, hitrost tiskanja, ali so potrebne podporne strukture za previsne dele, uporaba različnih barv in materialov itd. Kvaliteta končnega izdelka 3D tiskanja je odvisna od vseh omenjenih korakov, ter nenazadnje tudi od kvalitete in tehnologije 3D tiskalnika. Različne tehnologije tiskanja namreč omogočajo uporabo različnih bolj ali manj biološko kompatibilnih materialov.


Dopoldanska sekcija:
Sklop Medicinske in biomedicinske aplikacije
 

Kratka biografija

Dr. Andrej Vovk se je v času študija na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani navdušil nad slikanjem z magnetno resonanco in za diplomsko nalogo (leta 2004) izdelal: Stikalno napravo za zaznavanje premika prstov v močnem magnetnem polju. Zaradi zanimanja za raziskovalno delo je nadaljeval študij na podiplomskem študiju statistike, modul biostatistika na Univerzi v Ljubljani. Leta 2011 je zagovarjal doktorsko nalogo z naslovom: Segmentacija magnetno resonančnih slik človeških možganov z metodo statističnih podpisov. Med tem časom je bil leta 2007 v okviru sodelovanja pri razvoju segmentacijskega algoritma na tri mesečnem delovnem obisku pri dr. Robert W. Cox-u na Nacionalnem inštitutu za zdravje (NIH, Maryland, ZDA). Poleg sodelovanja pri pripravi najrazličnejših raziskovalnih snemanj na MR tomografu (Philips Achieva 3T) na Medicinski fakulteti v okviru Centra za Klinično Fiziologijo, se ukvarja tudi s pripravo MR slik za tridimenzionalno tiskanje.


Jure Škrabar
Kolektor Vision, Ljubljana

 

TEHNOLOGIJE ZAJEMA SLIKOVNIH INFORMACIJ

Povzetek

Slikovna informacija, kot podlaga za robustno izvedbo kvalitetnih merilnih sistemov, je ena izmed najpomembnejših sklopov izgradnje kvalitetnih merilnih sistemov. V sklopu predavanja/delavnice bo narejen kratek pregled različnih tehnologij zajema (2D, 3D) s poudarkom na razumevanju prednosti in slabosti posamezne tehnologije in njene uporabe v praksi.


Demo sekcija:
Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti strokovnjakov

 

Kratka biografija

Jure Škrabar je diplomiral leta 2011 na Fakulteti za strojništvo, na Univerzi v Ljubljani. Takoj po diplomi se je zaposlil kot razvijalec strojne opreme v podjetju Optomotive d.o.o. Od leta 2012 je zaposlen v podjetju Kolektor Orodjarna d.o.o. – PC Vision, v začetku kot specialist strojnega vida s področja optike in mehanike ter zasnove optičnih merilnih sistemov, v zadnjem obdobju pa je delal na področju projektnega vodenja. V letu 2016 je opravil certifikacijo »Certified Vision Professional – Advanced level« priznane mednarodne organizacije AIA. Glavna področja dela in zanimanja so napredni optični principi za kontrolo površin in napredne 3D metode, vse z vidika uporabe v industrijskem okolju.


Rok Mihelj
VISTION d. o. o., Slovenska Bistrica

 

UPORABA TRŽNO DOSTOPNIH ALI NAMENSKIH SISTEMOV STROJNEGA VIDA?

Povzetek

Podjetje ViSTION d. o. o. na trgu generalno nastopa z individualnimi rešitvami strojnega vida, dodano pa ponuja tudi druge visoko tehnološke rešitve, kot je, na primer, senzorski sistemi laserske triangulacije V25D. Predstavljena bo primerjava med sistemi pametnih kamer, sistemskimi rešitvami in namenskimi rešitvami strojnega vida, ter pomembnost osvetlitvenih tehnik pri izvedbi rešitev. V tem predavanju bodo demonstrirane prednosti namenskih rešitev proti na trgu dostopnim sistemskim rešitvam. Na kratko bodo predstavljene namenske rešitve ter problemi, s katerimi so se v podjetju soočili pri implementaciji. Velik poudarek bo slonel na osvetlitveni tehniki, ki jih v podjetju VISTION izdelujejo sami, z namenom lažje integracije v proizvodnje procese in seveda cenovne upravičenosti.


Demo sekcija:
Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti strokovnjakov

 

Kratka biografija

Rok Mihelj se je po končani srednji ekonomski šoli v Kamniku zaposlil v družinskem podjetju. Po 2 letih uspešnega vodenja podjetja, je to podjetje zapustil ter prevzel vodenje družinskega podjetja svoje partnerice, ki se ukvarja z vijačnim materialom ter sočasno tudi zaključil dodatno srednjo elektrotehniško šolo. Razvil je svoj sistem za prenos sončne svetlobe v notranje prostore, vendar je ta projekt zaradi previsoke cene propadel. Zaradi veselja do dela v industriji je s pomočjo potencialnega kupca našel nišo v strojnem vidu. S poslovnim partnerjem je nato odprl podjetje VISTION d. o. o., ki že 3 leta uspešno razvija in ponuja namenske sisteme strojnega vida.


Jernej Kranjec
UM-FERI, Maribor

 

NAREDI SAM: MULTISPEKTRALNE IN GLOBINSKE KAMERE

Povzetek

V tem predavanju bo na praktičen način predstavljeno, kako v svoji »garaži« izdelati cenovno ugoden sistem iz kamere RGB in »domače« multispektralne kamere NIR (Near-Infrared), ki ga lahko uporabimo za sinhrono zajemanje scene iz dveh pogledov. Demonstrirano bo tudi, kako sistem poravnati s posebej načrtovanim ohišjem, natisnjenim s tridimenzionalnim tiskalnikom.


Demo sekcija:
Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti strokovnjakov

 

Kratka biografija

Jernej Kranjec je asistent in član Laboratorija za sistemsko programsko opremo na UM-FERI. Je tudi doktorski študent na študijskem programu Računalništvo in informatiko. Ljubiteljsko se ukvarja z razvojem in modificiranjem računalniške strojne opreme.


Jure Škrabar
Kolektor Vision, Ljubljana

 

ZAJEM SLIKOVNIH INFORMACIJ: OD ZASNOVE DO IZVEDBE

Povzetek

Zasnova optičnih merilnih sistemov je kompleksna naloga, ki zahteva poznavanje gradnikov s področja strojništva, elektrotehnike ter programske opreme. Za doseganje zahtevanih tehničnih lastnosti v celotnem življenjskem obdobju optičnega sistema/naprave je ta korak izredno pomemben. V sklopu delavnice bodo predstavljeni potrebni koraki za vzpostavitev optičnega merilnega sistema od zasnove, do končne izvedbe na praktičnem primeru.


Demo sekcija:
Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti strokovnjakov

 

Kratka biografija

Jure Škrabar je diplomiral leta 2011 na Fakulteti za strojništvo, na Univerzi v Ljubljani. Takoj po diplomi se je zaposlil kot razvijalec strojne opreme v podjetju Optomotive d.o.o. Od leta 2012 je zaposlen v podjetju Kolektor Orodjarna d.o.o. – PC Vision, v začetku kot specialist strojnega vida s področja optike in mehanike ter zasnove optičnih merilnih sistemov, v zadnjem obdobju pa je delal na področju projektnega vodenja. V letu 2016 je opravil certifikacijo »Certified Vision Professional – Advanced level« priznane mednarodne organizacije AIA. Glavna področja dela in zanimanja so napredni optični principi za kontrolo površin in napredne 3D metode, vse z vidika uporabe v industrijskem okolju.


Damjan Vrenčur
Kolektor Vision, Ljubljana

 

PRIMER IZ PRAKSE: UMEŠČANJE SKENA KROŽNE IZVRTINE V ABSOLUTNI KOORDINATNI SISTEM

Povzetek

Pri merjenju dimenzij ulitkov, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji, se ključna meritev pozicije pogosto veže na kakšno od krožno obdelanih izvrtin večjih dimenzij. Izkaže se, da je rotacijski sken fizikalno ena bolj primernih metod za optično detekcijo lastnosti takšnih izvrtin. V predavanju si bomo ogledali izzive, ki jih takšen pristop prinaša ter eno od implementiranih rešitev, ki smo jo izdelali v Kolektor Vision v letu 2017.


Demo sekcija:
Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti strokovnjakov

 

Kratka biografija

Damjan Vrenčur je matematik glede na formalno izobrazbo, življenjsko-nazorsko pa jadra s pasatnimi vetrovi camujevskega eksistencializma ter jungovskega misticizma. Protislovja ga ne strašijo, ravno nasprotno, dojema jih kot nujno začimbo našega obstoja ter jih karseda pogosto implementira v lastni življenjski ter poklicni poti. Tako je nekaj let delal kot asistent pri različnih matematičnih predmetih na FRI, ko pa je ugotovil, da mu pisanje doktorata ter akademska kariera ne dišita, je za dve leti odšel v Zahodno Afriko. Zadnja leta je del ekipe Kolektor Vision, kjer dela kot aplikativni inženir. Kje bo čez dve leti, ga raje ne vprašajte.