Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev Slovenska sekcija IEEE

Agenda

Konferenčni program konference ROSUS 2018 bomo razdeli v dva dela, in sicer na Dopoldansko sekcijo ter na Demonstracijsko sekcijo, posvečeno zajemanju slikovnega materiala.

Dopoldanska sekcija bo vsebovala prispevke iz naslednjih področij:
  • Medicinske in biomedicinske aplikacije,
  • Industrijske aplikacije,
  • Drugo (npr. šport, zabava itd.) ter
  • Študentski članki.

Dopoldanska sekcija se bo začela z vabljenim predavanjem, ki bo poudarilo pomen uporabe računalniške obdelave slik na izbranem aplikacijskem področju. Sledile bodo predstavitve avtorjev, ki bodo na strokoven način osvetlile rešitve oziroma nakazale nove probleme s področja računalniške obdelave slik. Tudi letos bodo avtorji konkretnih izvedenih rešitev imeli v opoldanskem delu konference možnost demonstrirati svoje aplikacije. Pričakujemo, da bodo skupne razprave, ki bodo sledile predstavitvam in demonstracijam, opozorile na aktualne probleme, pokazale možnosti za njihovo reševanje in povezale raziskovalce, razvijalce, ponudnike rešitev in uporabnike. Sklop "Študentski članki" je namenjen predstavitvi študentskih raziskovalnih dosežkov s področja računalniške obdelave slik.


V Demo sekciji "Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti strokovnjakov" bodo vrhunski strokovnjaki iz podjetij Kolektor Vision in VISTION ter raziskovalci iz UM-FERI predstavili praktične rešitve in nasvete, kako načrtovati, implementirati in uglasiti sistem za zajemanje slikovnega materiala. Posebna pozornost bo namenjena napotkom, kako izbrati ustrezno kamero ter zagotoviti potrebno osvetlitev scene. Predavatelji bodo svoje nasvete tudi praktično demonstrirali. Podrobnosti o predavanjih v Demo sekciji so prav tako v rubriki Vabljena predavanja.

Agenda Demo sekcije "Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti strokovnjakov" je naslednja:
  • Tehnologije zajema slikovnih informacij, Jure Škrabar, Kolektor Vision,
  • Uporaba tržno dostopnih ali namenskih sistemov strojnega vida?, Rok Mihelj, VISTION d.o.o.,
  • Naredi sam: multispektralne in globinske kamere, Jernej Kranjec, UM-FERI,
  • Zajem slikovnih informacij: od zasnove do izvedbe, Jure Škrabar, Kolektor Vision, ter
  • Primer iz prakse: Umeščanje skena krožne izvrtine v absolutni koordinatni sistem, Damjan Vrenčur, Kolektor Vision.

Seznam sprejetih prispevkov (pdf)

Program konference (pdf)

Navodila za predstavitev (pdf)