Agenda konference

Konferenca ROSUS pokriva najraznovrstnejše tematike s področij digitalne obdelave slik, računalniškega vida, obdelave senzorskih podatkov in aplikacij globokih računskih modelov. Vabljene so tako predstavitve klasičnih industrijskih rešitev; kakor tudi rešitve s področij medicine, biomedicine, športa in zabave. Program je odprt še za inovativne ideje, prototipe in študentske aplikacije. Konferenčni program bomo razdelili v dopoldansko in posebej praktično obarvano popoldansko sekcijo.

Image 31245101

Sekcijo bo odprlo vabljeno predavanje, ki bo poudarilo pomen uporabe modernih tehnologij na izbranem aplikacijskem področju. Sledile bodo predstavitve, ki bodo na strokoven način osvetlile rešitve avtorjev oziroma nakazale nove probleme. Avtorji konkretnih izvedenih rešitev bodo imeli v popoldanskem delu možnost demonstrirati svoje aplikacije. Pričakujemo, da bodo razprave, ki bodo sledile predstavitvam in demonstracijam, opozorile na aktualne probleme, pokazale možnosti za njihovo reševanje in povezale raziskovalce, razvijalce, ponudnike rešitev in uporabnike.

Spodbujamo tudi "Študentske članke", ki so namenjeni predstavitvi študentskih raziskovalnih dosežkov z zgoraj omenjenih področij.

Image 31245101