Namen konference

Po sedemnajstih konferencah ROSUS 2006–2023 s konferenco ROSUS 2024 nadaljujemo promoviranje ekonomske koristi računalniške obdelave slik in računalniškega vida na področjih industrije, biomedicine in drugih poslovnih procesov. Vezi, ki smo jih na prejšnjih konferencah stkali med raziskovalci, razvijalci, ponudniki rešitev ter uporabniki, želimo dodatno okrepiti, ob tem pa nuditi možnosti sklepanja novih sodelovanj in svetovanja pri razreševanju konkretnih poslovnih oziroma raziskovalnih problemov.

image of the hybridneuro wps

Glavni poudarek namenjamo aplikacijam s področja računalniške obdelave slik in računalniškega vida, ki so že integrirane oziroma pripravljene za integracijo v poslovne procese. S tem želimo ne le demonstrirati, da takšna avtomatska obdelava lahko zaradi svoje natančnosti in hitrosti prinaša velike ekonomske koristi, ampak tudi dokazati, da aplikacije računalniške obdelave slik in računalniškega vida nudijo nove priložnosti za uveljavitev na trgu visokih tehnologij. Seveda ne smemo pozabiti na možnost diskusije ter predstavitev konkretnih problemov in potreb, ki se porajajo pri uporabnikih, s katerimi bomo to tehnologijo in njeno koristnost še bolj približali avditoriju.

Statistika

Vabljenih predavanj

Člankov

Pokrovitelji


Stroške organizacije in izvedbe konference ROSUS 2024 bomo pokrili pretežno s podporo slovenskih podjetij, manjši delež pa tudi s prispevki udeležencev v obliki kotizacije. Naj bo tudi vaše podjetje del tega pomembnega strokovnega dogodka, ki povezuje znanstveno raziskovalne dosežke s praktičnimi izkušnjami in novimi izzivi na področju računalniške obdelave slik in računalniškega vida ter tako pomaga vsem na skupni poti doseganja zastavljenih poslovnih ciljev. Postanite pokrovitelj konference ROSUS 2024.

Novice

Podaljšan rok oddaje člankov

Sporočamo, da smo podaljšali rok za oddajo člankov na 8. februar!

Vabimo avtorje iz akademskih in industrijskih okolij, iz ustanov, ki delujejo na področju biomedicine in drugih sorodnih področjih, da s svojimi prispevki sodelujejo na konferenci.

Vabilo avtorjem

Vabilo avtorjem

Vabimo, da se s člankom aktivno udeležite konference ROSUS 2024.