Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Laboratorij za sistemsko programsko opremo Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev Slovenska sekcija IEEE

Kotizacija

60,00 € + DDV (prijave do 20. 2. 2019)
80,00 € + DDV (prijave po 20. 2. 2019)

Davek DDV ni vključen v navedeno ceno. Račun za kotizacijo bo organizator izstavil po konferenci na osnovi prijavnice, ki velja kot naročilnica. V znesek kotizacije je vključena udeležba na strokovni konferenci ROSUS 2019, zbornik prispevkov, kosilo, napitki in prigrizki med odmori.

Prijave in podrobne informacije

UM FERI
Jurij Munda
Koroška cesta 46
2000 Maribor

Tel: (02) 220 7489
Fax: (02) 220 7272
www: http://rosus.feri.um.si/
e-pošta: rosus.feri@um.si


Konferenca bo potekala 21. marca 2019 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor.